По подразбиране cpufreq в Ubuntu, а може и би деривативите на Debian работи под режим “ondemand”. Поради някаква причина понякога може да се наложи да го промените. Например искате процесорът винаги да работи на максимална честота. Вариантите ви са два. Единият е да инсталирате rcconf и чрез него да забраните изпълнението на “ondemand” при стартиране на системата.

Вторият вариант е малко груб но много прост. Въвеждате серията от команди за настройване на режима в /etc/rc.local :

 

echo powersave > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor

echo powersave > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor

 

Естествено ако процесорът ви е 4-ядрен ще трябват още 2 команди за другите ядра. Също така заменяте “powersave” с режима който искате да работи процесорът като performance, conservative и др.

След това забранявате изпълнението на “ondemand”, като махате правата за изпълнение :

sudo chmod -x /etc/init.d/ondemand

Скриптът вече със сигурност няма как да се изпълни :)