Днес ми се наложи да инсталирам ST3 на StotinkaOS, и видях че готови пакети има само за Ubuntu.За останалите дистрибуции се предлага tar.gz архив който трябва вие ръчно да инсталирате.

Започнете като си отворите един терминал и си свалите архива :

wget http://c758482.r82.cf2.rackcdn.com/sublime_text_3_build_3083_x32.tar.bz2 за 32 битовата и

wget http://c758482.r82.cf2.rackcdn.com/sublime_text_3_build_3083_x64.tar.bz2 за 64 битовата версия.

Разархивирайте архива:

tar vxjf sublime_text_3build*.tar.bz2

С администраторски права преместете новосъздадената папка sublime_text_3 на по подходящо място - например /opt/ :

sudo mv sublime_text_3 /opt/

Създайте symlink на изпълнимия файл на програмата в /usr/bin:

sudo ln -s /opt/sublime_text_3/sublime_text /usr/bin/sublime_text

Вече може да изпълнявате програмата от терминала с командата sublime_text.

За да създадете десктоп икона е нужно да редактирате някои полета на файла /opt/sublime_text_3/sublime_text.desktop. Отворете файла с някой текстов редактор и променете полетата Exec и Icon по следния начин :

Exec=/opt/sublime_text_3/sublime_text %F

Icon=/opt/sublime_text_3/Icon/32x32/sublime-text.png

Накрая копирате файла /opt/sublime_text_3/sublime_text.desktop в ~/Desktop/ и сте готови за работа :) Може да се наложи да излезете и пак да влезете в системата(Log Out & Log In), за да се визуализира иконката коректно.