Pathogen за ViM е плъгин, който помага за лесното управляване на вашият vim ‘runtimepath’ като добавя в него всяка директория под ~/.vim/bundle, което на практика улеснява значително инсталирането на външни плъгини.

За да инсталирате Pathogen изпълнете :


mkdir -p ~/.vim/autoload ~/.vim/bundle && \
curl -LSso ~/.vim/autoload/pathogen.vim https://tpo.pe/pathogen.vim

За да проработи плъгина трябва да добавите следния ред във вашият ~/.vimrc файл:


execute pathogen#infect()

Pathogen вече е готов за работа и ще се зарежда при стартиране на Vim. За да инсталирате други плъгини е нужно просто да ги поставите в директорията ~/.vim/bundle/.Ще дам пример с Vim-airline.

Инсталиране на Vim-Airline чрез Pathogen

За да инсталирате Vim-Airline поставете плъгина във ~/.vim/bundle/ директорията:


git clone https://github.com/bling/vim-airline ~/.vim/bundle/vim-airline

И Pathogen ще се погрижи за зареждането и.

По подразбиране лентите за състоянието(statuslines) в Airline са скрити. За да промените това е нужно да добавите set laststatus=2 във ~/.vimrc. Също така може да промените темата по подразбиране с :AirlineTheme molokai например. Това ще промени темата за едно стартиране.За да я направите по-подразбиране е нужно да добавите let g:airline_theme=’molokai’ във вашият ~/.vimrc.

Можете да видите наличните теми от тук.

За да се изобразят специалните символи е нужно да имате инсталирани Powerline шрифтове и командата let g:airline_powerline_fonts = 1 във vimrc файла ви.