Profile Sync Daemon или за кратко PSD е малка програмка работеща в background режим, основната задача на която е да експортира профила на браузъра ви в RAM паметта(чрез tmpfs) и периодично да го синхронизира с този на диска ви. Целта е да се избегнат големия брой записи върху вашия SSD/HDD и да се подобри производителността.

От версия 6 насам разработката на PSD е ориентирана към съвместимост със systemd и вече не се предлага готов пакет за дистрибуции с други init системи. В това число влизат всички версии на Ubuntu под 15.04.

За да инсталирате PSD под Ubuntu 14.04 LTS е нужно да свалите и компилирате кода на последната съвместима с Upstart версия - 5.75. Архива може да се свали чрез :


wget https://github.com/graysky2/profile-sync-daemon/archive/v5.75.tar.gz

След разархивиране и превключване на директорията е нужно да изпълните командата:

make

следвана от :

sudo make install-upstart-all

За да включите автоматичното стартиране при зареждането на системата въведете също:

sudo update-rc.d psd defaults

Инсталацията беше дотук.Сега остана само да редактирате конфигурационния файл на програмата.Отворете файла /etc/psd.conf с предпочитан от вас текстов редактор и редактирайте следните полета :

USERS=”“ - между кавичките въведете името на вашият потребител в системата

BROWSERS=”“ - изтрийте знака за коментар(#) и между кавичките въведете името на браузъра който ще използвате.Например BROWSERS=”chromium”

USER_OVERLAYFS=”no” - го променете на “yes” ако искате да използвате OverlayFS технологията която подобрява синхронизирането и намалява използването на памет. Нужно е да имате ядро 3.18 или по ново за тази опция.

Запаметете модифицираният файл,затворете вашият браузър и въведете sudo service psd start за да се стартира услугата. Програмата е готова за работа и при следващото стартиране браузъра ще се погрижи за синхронизиране на профила ви. Може да проверите състоянието на програмата с командата psd p и ако всичко е наред трябва да видите изход подобен на този :

psd