Доскоро най-актуалният готов пакет на GNS3 за Ubuntu беше с версия 0.86.За да се използват версии от 1 нагоре беше нужно да се компилира от сорс код. Някой най-накрая е решил да ни спести мъките и е пуснал PPA с готови пакети за GNS3, който за мое учудване се обновява редовно.

Мисля че няма нужда да обяснявам предимствата на пакетната система пред ръчното компилиране.

За да инстаталирате GNS3(версия 1.4.1 е актуалната в момента) от PPA въведете следните команди :


sudo add-apt-repository ppa:gns3/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install gns3-gui

Заедно с последната команда ще се инсталират и зависимостите като qemu,vpcs и други.