Както може би знаете Raspberry Pi е направен да зарежда(boot-ва) от SD или в новия модел microSD карта. Зареждането на системата от флашка, вместо SD карта има някои предимства. За мен най-осезаемото беше скоростта и стабилността на работа. Понеже моята карта е клас 4, скоростта със картата беше значително по-ниска и понякога забиваше.

Обаче има една уловка. За да зареди системата все пак се нуждаете от самата SD карта. Тя пак първоначално ще си зарежда Bootloader-а от там. Това което ще направим е просто да променим местоположението на кореновата файлова система(/) да сочи към USB флашката, и от там ще се извършва зареждането на операционната система.

Самото настройване за USB boot е лесно. Запишете вашият Raspbian имидж файл на флашка. Може би сте забелязали че записващата програма създава 2 партишъна в устройството. Единият от тях е boot партишън. Подгответе си една microSD карта като я форматирате с FAT и копирайте всички файлове от boot партишъна на USB флашката в картата.

След като сте копирали файловете е нужно да редактирате cmdline.txt файла в картата. Променете полето root=/dev/mmcblk0p2 на root=/dev/sda2.

Вече сте готови да заредите системата от USB-то. Ако използвате raspi-config скрипта за оразмеряването на файловата системата ще ви даде грешка, понеже скриптът е направен да търси mmcblk вместо sda диск. За да решите проблема изпълнете следните команди :

cp /usr/bin/raspi-config ~

sed -i ‘s/mmcblk0p/sda/’ ~/raspi-config

sed -i ‘s/mmcblk0/sda/’ ~/raspi-config

sudo ~/raspi-config

Както виждате скриптът се копира в home директорията, заместват се означенията на дисковете със sda и се изпълнява като root.