OSPF или Open Shortest Path First един от най-полупярните машрутизиращи протоколи и намира широко приложение в съвременните мрежи. Ето и списък с най-важните му качества които допринасят за неговата популярност:

 • OSPF се разработва като отворен стандарт и може да се имплементира от всеки производител на мрежов хардуер. Например може да имате конфигуран OSPF между Cisco и MikroTiK рутер, и протоколът ще работи без проблеми.

 • В сравнение с неговият предшественик RIP,OSPF няма ограничение от 15 скока(hops).

 • Тъй като се използва Shortest Path First алгоритъма, OSPF използва най-прекият път до целта и гарантира липсата на цикли.

 • OSPF е йерархичен мрежов протокол. Той използва зони(Areas),като Area0 е централната зона и е на върха на йерархията.

 • OSPF поддържа VLSM, като по този начин ефикасно използва адресните пространства.

 • ОSPF е Link-state routing protocol. Изгражда цялостна топология на мрежата и следи състоянието на връзките посредством периодични Hello пакети.

 • За разлика от RIP, при евентуален срив не изпраща цялата маршрутна таблица като ъпдейт. Вместо това просто уведомява че даден маршрут вече не е валиден и SPF алгоритъмът преизчислява пътищата наново.

 • OSPF предлага бърз (convergence).

 • Поддържа автентикация. Може да бъде MD5 базирана или в чист текст.

##Метрика при OSPF.

За избор на най-пряк път или най-добра връзка,OSPF използва цена на връзката(cost). Цената се образува от референтната стойност разделена на скоростта на връзката в битове в секунда. Референтната стойност(reference bandwidth) при Cisco устройствата по подразбиране е 100,000,000.

Цената на една обикновена 10 Mbps Ethernet връзка би била :

100,000,000 / 10,000,000 = 10

Следователно цената на една FastEthernet връзка би била :

100,000,000 / 100,000,000 = 1

Понеже цената трябва да е закръглено число,при пресмятане на по бързи връзки като GigabitEthernet, цената на връзката пак ще бъде 1. За да избегнете това трябва ръчно да настроите референтната стойност. Тя се настройва от менюто, откъдето се конфигурира OSPF процесът:

R1#configure terminal

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth ?

<1-4294967> The reference bandwidth in terms of Mbits per second

R1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 1000

% OSPF: Reference bandwidth is changed.

Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers

Обърнете внимане на факта че програмата приема референтната стойност в Мегабита в секунда. Така че като въведете auto-cost reference bandwidth 1000, референтната стойност ще бъде 100,000,000,000.

Следователно с новата стойност цената на една FastEthernet връзка би била :

100,000,000,000 / 100,000,000 = 1000

Ако решите да върнете референтната стойност по подразбиране просто въведете командата :

auto-cost reference bandwidth 100

Ето една примерна таблица за образуването на цена на връзката с референтата стойност по подразбиране:

ospftable

Ако погледнем по-просто протоколът работи на следният принцип:

 • Установява съседства(Neighbor adjacencies).Всеки рутер установява съседство със всеки друг в съответният мрежов сегмент.

 • При Broadcast Multiaccess мрежовите топологии като Ethernet,между рутерите се избира по един DR(Designated Router) и BDR(Backup Designated Router).

 • След избора на DR и BDR,рутерите изчисляват и синхронизират своите LSDB(Link State Database). Което практически е база данни с информация за цялата топология известна за рутера. По този начин всички рутери в една област(Area) имат напълно идентични LSDB.

 • Чрез периодични Hello пакети изпращани към мултикаст адрес 224.0.0.5(All other Routers), DR проверява състоянието на връзката в съответният мрежов сегмент. При евентуален срив той уведомява всички други рутери(Update),че маршрутът е пропаднал. Също така за да се избегне допълнителният трафик,при срив всеки друг рутер(DROTHER,Slave) изпраща ъпдейт към 224.0.0.6(All DR Routers),чрез който уведомява че маршрутът не е валиден. DR на свой ред уведомява всички останали. Чрез този начин се спестява допълнителният мрежов трафик и натоварване на мрежата.

Край на Въведение в OSPF - част 1.

В следващата част ще се разгледат детайлите около това как се образуват съседствата, как се избират DR и BDR и факторите влияещи на избора,механизмите за следене на състоянието на дадена връзка и обменът на маршрутна информация.

Приятно четене :)