При всекидневно използване на Git не е много удобно да си пишете потребителя и паролата за GitHub при всеки push. Има начин Git да кешира паролата ви за определен период от време.

За да включите опцията въведете следната команда в терминала :

git config –global credential.helper cache

Това включва кеширането - по подразбиране за 15 минути. Ако искате да промените тоя интервал въведете :

git config –global credential.helper ‘cache –timeout=3600’

Горната команда променя времето за кеширане на 1 час(3600 секунди).